DLA FIRM REKRUTACYJNYCH


skuteczniejsza rekrutacja

Badanie motywacji do pracy może pomóc rekruterom w podejmowaniu lepszych decyzji personalnych. Szczególnie w przypadku, gdy poszukiwane są osoby na samodzielne stanowiska.

  • Mechanizm motywacji pozafinansowej jest jednym z podstawowych i najistotniejszych czynników
    wpływających na sukcesy i porażki przedsiębiorstw
  • Osoby z wysoką motywacją osiągnięć są bardziej efektywne i gotowe do podejmowania zadań poprawiających organizację pracy
  • Menedżerowie z wysoką motywacją osiągnięć skuteczniej zarządzają zespołami

 KORZYŚCI


Lepsze podejmowanie decyzji personalnych

Motywacja osiągnięć jest szczególnie ważna tam, gdzie jednostka sama decyduje o organizacji pracy i sposobach wykonania zadań. Osoby z wysoką motywacją osiągnięć są bardziej efektywne i gotowe do podejmowania zadań poprawiających organizację pracy.

Skuteczniejsza rekrutacja – znając indywidualne profile motywacyjne kandydatów możesz dawać lepsze rekomendacje.

Wzrost przychodów poprzez dodatkowe usługi doradcze

Wykorzystanie naszego badania pozwoli zwiększyć dochody firmy (specjalne warunki współpracy).

ZAPYTAJ


Aktywator-Konrad-Dębkowski

Jeśli masz jakiekolwiek pytania – jestem do Twojej dyspozycji. Gwarantuję pełne wsparcie merytoryczne.

Warto wypróbować?

Poznaj motywację osiągnięć
Share This