DLA HR


angażowanie pracowników

Działy HR korzystają z badania motywacji do pracy do następujących celów:

  • Rekrutacja i selekcja
  • Diagnoza talentów
  • Badanie satysfakcji pracowników

WYZWANIA HR – 2015


Deloitte-trendy_HR_2015W najnowszym raporcie firmy Deloitte – Trendy HR 2015, firma zwraca szczególną uwagę na kilka trendów. Na pierwszym miejscu jest:

Kultura i zaangażowanie: Naga organizacja

W tym roku kwestia kultury i zaangażowania wyprzedziła nieco przywództwo w naszym rankingu (przywództwo zajmowało pierwszą pozycję w zeszłym roku) i została oceniona jako najważniejsza. Oznacza to, że liderzy biznesowi i kierownicy działów HR muszą dobrze zrozumieć kulturę swojej organizacji, a następnie ponownie przeanalizować wszystkie programy w zakresie HR i talentów, aby mogły one stać się katalizatorem pozyskiwania lepszego zaangażowania i uaktywniania pracowników.

źródło: Deloitte

KORZYŚCI


Badanie motywacji do pracy wspiera działy HR w realizowaniu celów biznesowych. Dzięki znajomości indywidualnych motywatorów osób, zespołów – HR jest w stanie angażować i uaktywniać pracowników

Efektywna rekrutacja na samodzielne stanowiska

Motywacja osiągnięć jest szczególnie ważna tam, gdzie jednostka sama decyduje o organizacji pracy i sposobach wykonania zadań. Osoby z wysoką motywacją osiągnięć są bardziej efektywne i gotowe do podejmowania zadań
poprawiających organizację pracy.

Identyfikacja i rozwój talentów

Jak można angażować pracowników nie wiedząc co ich motywuje? Gdy pytamy pracowników, menedżerów co sprawia, że angażują się w realizację celów – odpowiadają „na czuja”. Skoro oni sami nie wiedzą CO dokładnie wpływa na ich skuteczność – jak można rozwijać ich talenty, predyspozycje? Dzięki badaniu motywacji – HR jest w stanie poznać indywidualny profil motywacyjny oraz zaproponować konkretne działania rozwojowe.

Doskonalenie pracy w zespołach

Znajomość indywidualnej motywacji oraz profilu motywacyjnego zespołu pozwoli HR dać lepsze wsparcie menedżerom w optymalnym dopasowaniu ról w zespole.

Angażowanie pracowników

Dzięki znajomości profili motywacyjnych członków zespołu – HR może uruchamiać działania po badaniu (rozmowy rozwojowe budujące zaangażowanie, warsztaty motywacyjne lub inne formy mające na celu wzrost zaangażowania).

ZAPYTAJ


Aktywator-Konrad-Dębkowski

Jeśli masz jakiekolwiek pytania – jestem do Twojej dyspozycji. Gwarantuję pełne wsparcie merytoryczne.

Zwiększ efektywność i radość z wykonywanej pracy

Poznaj motywację oisągnięć
Share This