DLA MENEDŻERA


Motywowanie pracowników

Czy wiesz, że:

%

polskich pracowników nie angażuje się w pracy

%

polskich pracowników jest zaangażowanych

%

polskich pracowników jest nieszczęśliwych i niezadowolonych

 Jak myślisz: jakie są powody braku zaangażowania pracowników?
Dlaczego ludzie odchodzą z pracy?

 

Niespełnione oczekiwania

Niedopasowanie cech i umiejętności pracownika do stanowiska

Zbyt słaby coaching i informacja zwrotna

Poczucie niskiej wartości i niedocenienia

 

PROBLEMY


 • obniżenie gotowości do realizowania celów
 • obniżenie produktywności
 • częstsza zmiana pracy
 • absencja w pracy
 • niższa jakość pracy
 • niższa satysfakcja klientów
 • niezadowolenie
 • wymierne straty

 

KORZYŚCI Z ANGAŻOWANIA PRACOWNIKóW


 • większa produktywność (ok. 20%)
 • generowanie większych zysków (ok. 20%)
 • rzadsza zmiana pracy
 • częściej w pracy (ok. 40%)
 • wyższa jakość pracy (ok. 40%)
 • lepsze samopoczucie
 • wyższa satysfakcja klientów

KORZYŚCI Z WYKORZYSTANIA NARZĘDZIA DO BADANIA MOTYWACJI


Świadomość

Zrozumienie potrzeb pracowników, związanych z motywacją do pracy pomoże zrozumieć co jest najbardziej istotne dla członków zespołu. Jakie są mocne strony, jakie są słabe strony i jakie są główne czynniki mające wpływ na zaangażowanie się pracowników. Dzięki temu menedżer będzie mógł dopasować oczekiwania pracownika do aktualnych wymagań/celów w firmie.

Zarządzanie zespołem

Członkowie zespołu pracują najbardziej wydajnie, gdy mogą realizować zadania, które wręcz uwielbiają. Menedżer mając świadomość głównych motywatorów poszczególnych osób – jest w stanie planować zadania i przydzielać je mając na uwadze naturalne czynniki motywujące pracowników. Dzięki temu będą odczuwać większą motywację, będą bardziej się angażować  – przez co praca zespołu może być efektywniejsza.

Wychwycenie „luk motywacyjnych” pozwoli menedżerowi odpowiednio szybko zareagować, by pracownik czuł, że jego mocne strony i talenty są wykorzystywane w firmie oraz by miał poczucie, że aktualne stanowisko/zakres obowiązków jest dopasowane do umiejętności.

Rozwój zespołu

Znając naturalne czynniki motywujące członków zespołu, (które są rozwijane i utrwalane przez lata) – menedżer może planować działania rozwojowe, adekwatne do indywidualnych preferencji. Ucząc się prowadzenia rozmów budujących zaangażowanie – szef może bezpośrednio stymulować zaangażowanie pracowników.

Efektywność

Odpowiednie cele + mierniki + zaangażowanie = skuteczność

ZAPYTAJ


Aktywator-Konrad-Dębkowski

Jeśli masz jakiekolwiek pytania – jestem do Twojej dyspozycji. Gwarantuję pełne wsparcie merytoryczne.

Zwiększ efektywność swoich pracowników

Poznaj motywację osiągnięć
Share This