WIARYGODNOŚĆ BADANIA MOTYWACJI


Rzetelność

Współczynniki zgodności wewnętrznej (alfa Cronbacha) dla poszczególnych skal LMI, dla osób pracujących (N=1906) wyniosły od 0,68 do 0,84 (Aleksandra Jaworowska, LBQ 2014).

Test-retest. Inwentarzem zbadano dwukrotnie, w odstępie 4 tygodni, 2 grupy: studentów (N=113) oraz osoby pracujące zawodowo (N=39) i obliczono współczynniki korelacji między wynikami obu badań. Uzyskane wskaźniki stabilności są satysfakcjonujące (od 0,73 do 0,91).

Trafność

Walidację oparto na ocenie trafności teoretycznej. Strukturę zbadano przy użyciu analizy czynnikowej (eksploracyjna i konfirmacyjna). Dokonano oceny trafności zbieżnej (korelacja wyników z wynikami MACH Alberta Mehrabiana (1994). Trafność różnicową oceniono korelując wyniki z wynikami kwestionariuszy badających inne wymiary osobowości.

Interkorelacje skal inwentarza

Potwierdzono trafność narzędzia badając interkorelacje pomiędzy poszczególnymi skalami. Dzięki temu było możliwe ocenienie w jakim stopniu poszczególne skale mierzą odrębneaspekty motywacji osiągnięć. Analiza 136 możliwych korelacji pomiędzy skalami wskazała, że większość skal należących do jednego wymiaru nie koreluje silnie z innymi. Oznacza to, że skale są od siebie względnie niezależne.

ZAPYTAJ


Aktywator-Konrad-Dębkowski

Jeśli masz jakiekolwiek pytania – jestem do Twojej dyspozycji. Gwarantuję pełne wsparcie merytoryczne.

Share This